kerksondermure

KSM is ʼn unieke makrogemeente wat saam die Jesuslewe ontdek. Ons is ʼn gemeente wat konstant vernuwe, sodat ons almal op ʼn eietydse manier in hulle konteks kan dien. Terselfdertyd hou ons vas aan die waarheid van die Woord. Dit oortuig ons daarvan dat die lewe bedoel is om saam met Jesus op sy manier geleef te word -die lewe op sy beste is die Jesuslewe! Kom ontdek dit saam met ons!

Jy is hartlik welkom om by ons aanlyn eredienste in te skakel, elke Sondag om 09:00.

Die kerkkantoor is nou ook elke dag tussen 09:00-13:00 by Hippolaan en Midstream oop.

COVID-19

Soos die grendeltyd van dae na maande verander, word dit al hoe duideliker dat, die toekoms van die kerk, waarskynlik net so veranderd lyk soos ons hede. KSM is tans op ′n gefokusde manier betrokke by drie kern areas, waardeur ons streef om die Jesuslewe sigbaar uit te leef.

  1. Die bou van betekenisvolle verhoudings in ′n tyd van isolasie en selfgesentreerdheid.
  2. Die vestiging van vennootskappe met ander kerke en organisasies om ’n dieper en wyer impak te maak, veral ten opsigte van noodverligting.
  3. Geloofsvorming deur toerusting- en gebedsgeleenthede om opnuut in afhanklikheid van die Here te leef.

Vir meer inligting of om betrokke te raak deur jou tyd, vaardighede of finansiële ondersteuning te bied, kontak gerus kommunikasie@ksm.co.za.

Kleingroepe

Kleingroepe. Selgroepe. Omgeegroepe. Maak nie saak wat ons dit noem nie, maar ons as kinders van die Here kan dit nie bekostig om alleen deur die lewe te gaan nie. Van die begin af het die Here gesê dat dit nie goed is as die mens alleen is nie. Ons is uit verhouding (Vader, Seun en Gees) vir verhoudings met mekaar gemaak. Sedert die begin van die jaar het ons KSM-kleingroepe amper verdubbel, en ons nuutste navorsing wys dat daar nog steeds honderde mense in ons gemeente is wat nog nie hierdie volgende stap vir geestelike groei en omgee beleef nie.
Om by ʼn kleingroep aan te sluit, of selfs om een te begin, kontak groepe@ksm.co.za.

Hongerverligting tydens Covid-19

As gevolg van die impak van die COVID-19-pandemie is daar reeds, en gaan daar in die toekoms, stygende hongersnood wees. Daarom vat ons hande met ′n netwerk van kerke en organisasies om ons gemeenskap ook in hierdie tyd te seën. Aanvullend tot die normale berading en liefdeshulp vir ons gemeente en gemeenskap wat deur die Netwerk vir Lewe Sentrum bewerkstellig word, is KSM is reeds besig om weeklikse kosaankope, verpakking en verspreiding in en om ons gemeente te inisieer.
Vir meer inligting kontak gerus dien@ksm.co.za.
KSM Groepe | Groep

Berading & Ondersteuningsgroepe

Ons is bevoorreg om by KSM berading en emosionele ondersteuning deur die Netwerk vir Lewe Sentrum te kan bied. Daar is ′n span kundiges wat help met persoonlike sorg, insluitend berading en maatskaplike sorg. Die terapeutiese ondersteuningsgroepe is spesifiek gemik vir mense tussen werke, wat ′n geliefde aan die dood afgestaan het, of deur ′n egskeiding geraak word.

Vir meer inligting kontak sorg@ksm.co.za

Hoe wonderlik was dit dat, selfs tydens grendeltyd, mense by KSM nog steeds omgegee het. As enkeling kon ek steeds berading en ondersteuning kry. Deur die genade van God kan ek steeds my hartseer pad stap en weet dat daar iemand is wat omgee en vir my bid.

KSM Berading Getuigskrif

Hoe lekker was dit nie toe ons kon begin ZOOM ZOOM ZOOM vanoggend nie. Ek sien elke week baie uit na Beroepsforum (Jacob se Put) – dit is waar ek my motivering en hoop kry. Ek is bly ons kan nou Zoom, al is ons min, want nie almal het data nie. Dankie vir al die moeite!

KSM Beroepsforum Getuigskrif

Wat ʼn voorreg om deel te kan wees van die manne bediening. Selfs tydens die inperking kom ons 5:55 manne-groep weekliks via Zoom bymekaar. Tydens die weeklikse interaksie, waar ons lewens stories met mekaar deel, beleef ons Jesus se liefde op ʼn baie praktiese vlak. Dankie KSM.

KSM Groepe Getuigskrif

Ek wil net baie dankie sê vir die KSM Groei Next Steps-kursus en die uitdaging ten opsigte van my pad saam met die Here. Ek kon van buite Suid-Afrika se grense aanlyn inskakel en weer in my taal leer hoe om dieper te groei. Wanneer mens in die vreemde bly is dit ekstra spesiaal om weer saam met ʼn geloofsfamilie te kuier. Dankie KSM vir hierdie geleentheid.

KSM Groei Getuigskrif

Aanlyn Groei Kursusse

KSM Groei is gerig op die toerusting, opleiding en leierskapontwikkeling van ons gemeente en gemeenskap.
Ons kan deur aanlyn metodes steeds Bybelopleiding, geestelike groei-kursusse en ander geleenthede aanbied, wat mense help om ook in krisistye hul geloof in God te versterk, en nader aan die Vader en hul medemense te beweeg. Opwindende opkomende gebeure sluit in KSM Soeklig en Hoe om...
Besoek die KSM Groei-blad vir meer inligting rakende opkomende Groei-gebeure of kontak groei@ksm.co.za.

Gebed

Gebed skep ′n baie spesiale ruimte tussen mense vir omgee. By KSM speel gebed ′n besonderse rol, waar die behoeftes van individue, bedienings, projekte en sendelinge voor die Here gebring word. Deur deel te wees van die weeklikse voorbiddingspan van sowat 340 mense, het ons die geleentheid om te deel in die lief en leed van ons gemeenskap en van die werk van die koninkryk in die wêreld. Op dié wyse bly ons verbind aan mekaar en aan dit waarmee God besig is.

Jy kan tydens die grendeltyd by die volgende gebedsgeleenthede betrokke raak:
- Word deel van die Voorbidderspan wat vir ander intree in gebed. Hierdie span ontvang 1 keer per week al die gebedsversoeke per e-pos en tree dan in hul eie tyd en plek vir die mense in.
- Word deel van ′n Gebed WhatsApp-groep waar gebedsversoeke daagliks hanteer word.
- Word deel van die Erediens-gebedspan wat na afloop van die eredienste gebedsversoeke ontvang, die persone kontak en vir hulle bid.

Indien jy deel wil word van een van die gebedspanne, of ′n behoefte het om ′n gebedsversoek te rig, of dat iemand jou kontak om vir jou te bid, stuur ′n e-pos na gebed@ksm.co.za.

Aanlyn Eredienste

Skakel in by ons aanlyn eredienste, elke Sondag om 09:00 by ksm.co.za/live of direk op ons YouTube kanaal.

KSM AANLYN EREDIENS PREEKROOSTER

09:00
Teodor Van Der Spuy
09:00
Johan Smith

KSM INPERSOON EREDIENS HIPPOLAAN PREEKROOSTER

08:00
Fanie Venter
10:00
Fanie Venter
18:30
Teodor Van Der Spuy
08:00
Johan Smith
18:30
Colin Smith

KSM INPERSOON EREDIENS MIDSTREAM PREEKROOSTER

08:00
Teodor Van Der Spuy
10:00
Teodor Van Der Spuy
08:00
Colin Smith

Word deel van ons aanlyn gemeenskap op Facebook. Klik hier >