Kinders

KSM Kinders streef daarna om kinders 3-13 jaar in 'n lewende verhouding met Jesus te bring en tot volle dissipelskap in Jesus te begelei.

Vir registrasies, reëls rondom die kinderdienste en kwartaalkalender besoek ons navrae skakel hieronder.

Kliek Hier

Tieners

KSM Tieners begelei gr. 8-11 tieners om in ʼn persoonlike verhouding met Jesus te staan. Hier loop die energie hoog en beleef ons diep oomblikke. KSM Tieners het 'n spesiale tienerdiens by die Hippolaan gemeente (17:30) terwyl die tieners by ons Midstream gemeente die Glow aandiens bywoon (17:30).

24-uur WhatsApp-lyn en navrae:
084 025 2759.

Kliek Hier

Jong Volwassenes

Jong volwassenes tussen 19 en 35 jaar kom in die week bymekaar in ʼn groot groep en selgroepe.

Hippolaan:

Woensdae 19:00 waartydens grootgroepkursusse aangebied word.

Midstream:

Maandae 18:30 in selgroepe.

Die Glow dienste van Hippolaan en Midstream word ook spesiaal ingerig vir jong volwassenes se behoeftes.
Kontakpersoon:Daleen Lombard
012 663 2003 x 218

Volwasse belydenis

Testimonium Alt., ʼn 8-weke kursus, word jaarliks aangebied vir persone wat nie die Testimonuim-program tydens hulle hoërskoolloopbaan voltooi het nie.

Navrae

Seniors

Seniors

Hierdie bedieningsgroep is vir persone 60 jaar en ouer en kom weekliks bymekaar. Die eerste byeenkoms van die maand is gewoonlik ‘n lekker Saamkuier wat wissel tussen uitstappies, sprekers, aanbiedings en ‘n verskeidenheid ander pret- en ontspanningsgeleenthede. Die res van die maand se byeenkomste is gefokusde Bybelkuier geleenthede gelei deur pastorale kenners en vakkundiges.
Hippolaan Kuiers | elke Woensdagoggend | 10:00
Midstream Kuiers | elke Donderdagoggend | 10:00
012 663 2003 x 333

Navrae

Groepe

Die Jesuslewe word ook ontdek in verhoudings met mekaar.

Mannebediening

KSM Mannebediening bied ʼn ruimte waar manne geestelik kan groei en God se plan vir hul lewens kan ontdek. Gedurende die jaar word ʼn seminaar, konferensie, ontbyt en lofprysingsaand aangebied. Vrydae vind die Manne 5:55 plaas. Hier bid die manne saam en luister na getuienisse.
012 663 2003 x 218

Vrouebediening

KSM Vrouebediening bedien, bemagtig en inspireer vroue deur kwartaallikse sprekers, ʼn vrouekamp, ʼn ma-en-dogter-geleentheid asook ʼn lofprysingsaand. Vroue bid saam, ondersteun mekaar en is betrokke by projekte.
012 663 2003 x 218

Navrae

Doop

Doopgeleenthede vind een keer 'n maand gedurende ons eredienste plaas.
Een week voor die doop sal Belinda Ackermann met jou kontak maak om die doopreëlings met jou te bevestig.

Doopkursus

Hierdie kursus rus doopouers toe oor die dieper betekenis van die doop en strek oor drie Donderdae en word sterk aanbeveel.

Navrae: Belinda Ackermann
012 663 2003 x209

Registrasie &
Navrae

Welkom by kerksondermure!

KSM is ʼn unieke makrogemeente wat saam die Jesuslewe ontdek. Jy is hartlik welkom by ons gemeentes in Midstream en by Hippolaan Centurion. Ons is ʼn gemeente wat konstant vernuwe, sodat ons almal op ʼn eietydse manier in hulle konteks kan dien.

Terselfdertyd hou ons vas aan die waarheid van die Woord.  Dit oortuig ons daarvan dat die lewe bedoel is om saam met Jesus op sy manier geleef te word -die lewe op sy beste is die Jesuslewe! Kom ontdek dit saam met ons!

Welkom by

kerksondermure!

KSM is ʼn unieke makrogemeente wat saam die Jesuslewe ontdek. Jy is hartlik welkom by ons gemeentes in Midstream en by Hippolaan Centurion. Ons is ʼn gemeente wat konstant vernuwe, sodat ons almal op ʼn eietydse manier in hulle konteks kan dien.

Terselfdertyd hou ons vas aan die waarheid van die Woord.  Dit oortuig ons daarvan dat die lewe bedoel is om saam met Jesus op sy manier geleef te word -die lewe op sy beste is die Jesuslewe! Kom ontdek dit saam met ons!

EVENTS

PREEKROOSTER

HIPPOLAAN

08:00
Fanie Venter
10:00
Fanie Venter
GLOW@18:30
Colin Smith
08:00
Colin Smith
10:00
Colin Smith
GLOW@18:30
Teodor van der Spuy
08:00
Stephan Joubert
10:00
Stephan Joubert
GLOW@18:30
Stephan Joubert

MIDSTREAM

08:00
Herman de Kock
10:00
Herman de Kock
08:00
Teodor van der Spuy
10:00
Teodor van der Spuy
GLOW@17:30
Colin Smith
08:00
Fanie Venter
10:00
Fanie Venter
GLOW@17:30
Teodor van der Spuy

Kom ontdek die Jesuslewe saam ons