KSM

Wie is Jesus?

Sonder Jesus is ons almal verlore. God wil al die gate wat deur die sonde gebrand is met sy liefde vul.
Jou doel is om al meer soos Jesus te word, met die wete dat jy vir altyd by Hom sal wees.

Met Paasfees sien ons dat die dood nie die einde van die pad is nie; dis ‘n draai in die pad. Ontdek hoe Jesus se dood die einde van jou ou lewe beteken het, die einde van die verpletterende gewig van sonde, die einde van die klim van die godsdiensleer en die einde van wanhoop sterf. Bring jou pyn en gee dit vir die een wat dit kan hanteer en vashou. Toe Jesus opgestaan het, is ons geloof gebore; daarmee is hoop gebore, vryheid van skaamte, vrede, vergifnis, en ‘n plek om jou seer hart te bring. 

Wat ontbreek?

God se diepste begeerte is om Sy koninkryk aan sy kudde te gee. Dit beteken jy ook.

Wanneer jy voel dat jy vir groter dinge bestem is, is dit nie ‘n droom nie, dit is God se plan vir jou. Jy is gemaak om die heerlikheid van God te geniet. Maar as gevolg van ons sonde het ons die eer van God vir ander dinge verruil. Ons het ‘n onoorbrugbare kloof tussen ons en Hom geskep.

Ek sê vir die noorde: Gee! vir die suide: Moet hulle nie terughou nie! Bring my seuns van ver af, my dogters van die uithoeke van die aarde af, elkeen wat na my Naam genoem word, elkeen wat Ek geskep het tot my eer, wat Ek gevorm het, wat Ek gemaak het. – Jesaja 43:6-7
Ek sê vir die noorde: Gee! vir die suide: Moet hulle nie terughou nie! Bring my seuns van ver af, my dogters van die uithoeke van die aarde af, elkeen wat na my Naam genoem word, elkeen wat Ek geskep het tot my eer, wat Ek gevorm het, wat Ek gemaak het. – Jesaja 43:6-7

Waarom Jesus gekom het

Jesus het gekom om die sonde wat tussen ons en God staan, te oorwin. Hy het gesterf en weer opgestaan om hierdie kloof wat ons van God skei te oorbrug, sodat ons, deur onverdiende genade, vergifnis en ‘n nuwe lewe kan ontvang.

Wat dit beteken om te glo

Wanneer jy gereed is om Jesus te vertrou en sy vergifnis vir al jou sonde te ontvang, is die volgende stap om eenvoudig vir hom te sê dat jy jou daartoe verbind om in Hom te glo.

Jy kan jou geloof in Jesus stel deur vir God te sê:

  • Dat jy besef jy is ver van Hom af.
  • Dat jy glo dat Hy sy enigste Seun, Jesus Christus, gestuur het om aan die kruis te sterf en uit die dood op te staan sodat jy gered kan word.
  • Dat jy belowe om jou lewe vir Hom te gee.
  • Dat jy Sy Heilige Gees nodig het om jou te vul, jou te lei en jou die krag te gee wat jy nodig het om die lewe te leef wat Hy vir jou beplan het.

Jy kan jou geloof in Jesus stel deur vir God te sê:

Dat jy besef jy is ver van Hom af.

Dat jy glo dat Hy sy enigste Seun, Jesus Christus, gestuur het om aan die kruis te sterf en uit die dood op te staan sodat jy gered kan word.

Dat jy belowe om jou lewe vir Hom te gee.

Dat jy Sy Heilige Gees nodig het om jou te vul, jou te lei en jou die krag te gee wat jy nodig het om die lewe te leef wat Hy vir jou beplan het.

Deur Hom het ons in die geloof ook die vrye toegang verkry tot hierdie genade waarin ons nou vasstaan. En ons verheug ons ook in die hoop om deel te hê aan die heerlikheid van God. – Romeine 5:2

“God het die wêreld so liefgehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat dié wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê.” – Johannes 3:16

Deur Hom het ons in die geloof ook die vrye toegang verkry tot hierdie genade waarin ons nou vasstaan. En ons verheug ons ook in die hoop om deel te hê aan die heerlikheid van God. – Romeine 5:2

“God het die wêreld so liefgehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat dié wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê.” – Johannes 3:16

Wat is volgende

Woon Sondag 'n erediens by

Kerksondermure is ‘n insluitende gemeenskap wat saam die Jesuslewe ontdek. Almal is welkom en ons sien so uit om jou te ontmoet!

KSM Hippolaan, Centurion | 08;00, 10:00 & 18:30

KSM Midstream | 08:00 & 10:00