Die Lewende Stene van die toekoms

Ontdek die Jesuslewe vir tieners beteken vir ons dat elke tiener by Kerksondermure beleef dat:

Om dit reg te kry, het ons die tienerkurrikulum vir 2024 só ontwerp dat dit bydra tot hierdie einddoel.

Lewende Stene dienste

Hippolaan
Testimonium | 17:00
Tienerdiens | 17:30
Kleingroepe | 18:30

Midstream
Tienerdiens | 17:30
Kleingroepe | 18:30
Testimonium | 18:30

Graad Groepe

Tieners sal deur die veilige ruimte van Kerksondermure onvoorwaardelike aanvaarding en liefde binne gesonde grense beleef.

Tieners se moeilke geloofsvrae word op ‘n verantwoordelike Woord-gebaseerde manier beantwoord.

Tieners word deur boeiende stories, beelde, vrae en besprekingsonderwerpe in die lewe as dissipel van Jesus ingetrek.

GRAAD 11 | Testimonium

Die Testimoniumjaar, word aktuele sake en kern waarhede vir ‘n nuwe generasie bevestig. Die integrasie van uitreike en kampe in die kurrikulum help elke tiener om hulle geloof te verryk deur te glo én doen. 

Hippolaan | 17:00 & Midstream | 18:30

Lewende Stene Foon

Save hierdie nommer op jou foon en Whatsapp vir ons jou gunsteling emoji

Hierdie nommer word gebruik om nodige inligting deur te gee en ook as ‘n noodnommer vir wanneer jy nie weet wie anders om te kontak nie.