NETWERK VIR LEWE SENTRUM (NVL)

Netwerk vir Lewe se fokus is op ménse. Mense wat swaarkry, gebuk gaan onder verlies, wat seer het of wat siekeberading nodig het. KSM se Netwerk vir Lewe vertroos, versterk en begelei mense in hierdie situasies.

Beradingsdienste

Pastorale berading en terapie vir volwassenes en kinders geraak deur emosionele trauma, wat iemand aan die dood afgestaan het, wat emosioneel of finansieel swaarkry, wat geskei, verslaaf, werkloos of siek is. Of, as jy net sukkel om kop bo water te hou en voel asof alles net te veel raak. Jy kan ook anoniem of per e-pos gesels as jy ongemaklik is met ‘n afspraak. Alle oproepe/e-posse word streng vertroulik hanteer.

Kontakbesonderhede:
Netwerk vir Lewe Sentrum by 012 663 1610 of berading@ksm.co.za.
Predikant op roep: 083 489 0180 (geen SMS’e)

Maatskaplike Sorg

Bystand, ondersteuning en emosionele- en geestelike ondersteuning aan mense in finansiële nood en krisis.

Kontakbesonderhede:
Kontak die programbestuurder Ria Mardon by 012 663 1610.

Siekesorg

Besoeke en berading aan mense in hospitale of tuis. Ons gee bystand en ondersteuning aan persone geraak deur die dood van ‘n geliefde na ‘n siekbed. Ons is ook beskikbaar vir sterwensbegeleiding en -berading indien nodig.

Kontakbesonderhede:
Kontak die NVL-sentrum by 012 663 1610.

Beroepsforum

Die NVL-sentrum bied ‘n forum en ondersteuningsnetwerk aan vir mense wat tans werkloos is. Werksoekers se ondervinding en kwalifikasies word in ‘n weeklikse Beroepeblaadjie geadverteer. Dié blaadjie is ook ‘n gratis bemarkingsdiens vir werkgewers wat werksgeleenthede wil adverteer.

Kontakbesonderhede:
Kontak Inge van der Merwe by 083 414 5576 of beroepe@ksm.co.za.

Donderdae | 08:00 | KSM Hippolaan

GriefShare

As jy ‘n geliefde aan die dood afgestaan het, het jy waarskynlik gevind daar is nie baie mense wat jou seer en isolasie verstaan nie. Dit kan ‘n baie verwarrende tyd wees, en dit kan moeilik wees om optimisties oor die toekoms te voel. Jy is egter nie alleen op hierdie hartseer pad nie. Die GriefShare-program word aangebied deur mense wat jou pyn verstaan, en hulle gee jou toegang tot hulpbronne wat jou sal help om jou lewe weer te herbou.

Kontakbesonderhede:
Vir meer inligting, kontak Dina Cerff by 012 663 1610.

DivorceCare

Jy hoef nie alleen deur ‘n egskeiding te gaan nie. Die omgee-mense van DivorceCare sal saam met jou dié moeilike pad aandurf. DivorceCare sessies word gelei deur mense wat jou situasie verstaan, en jy kry toegang tot hulpbronne wat jou sal help om jou lewe te herbou. Die programreeks word twee keer per jaar aangebied en elke reeks bestaan uit 13 sessies.

Kontakbesonderhede:
Vir meer inligting, kontak Dina Cerff by 012 663 1610.

DivorceCare4Kids (DC4K)

Dit kan ‘n uitdaging wees om die regte hulp vir jou kind(ers) te kry as hulle seergemaak en verward is oor jou egskeiding. Die DC4K-program is ‘n veilige plek waar jou kinders onder meer hanteringsvaardighede sal ontwikkel en Bybelse konsepte sal leer ken wat troos bring. Dié program leer kinders hoe om trane in hoop en vreugde te verander! Sessies vind weekliks plaas en word gelyklopend met DivorceCare vir volwassenes aangebied.

Kontakbesonderhede:
Vir meer inligting, kontak Dina Cerff by 012 663 1610.