KSM SENIORS

Seniors het ʼn rykdom van lewenservaring wat ons as gemeente absoluut verryk. Seniors vorm ʼn groot deel van die hart van ons gemeente en daarom gee ons erkenning aan die unieke behoeftes en uitdagings van senior lidmate deur verskeie kuier- en ander geleenthede.

Die seniors kom een keer per maand vir ʼn lekker Saamkuier bymekaar, wat wissel tussen uitstappies, sprekers, aanbiedings en ʼn verskeidenheid van ander pret- en ontspanningsgeleenthede. Die res van die maand se byeenkomste is weeklikse gefokusde Bybelstudie-geleenthede, gelei deur pastorale kenners en vakkundiges.

Kontak seniors@ksm.co.za vir verdere navrae.

Senior Bybelstudie

Kyk opnuut na die verrykende verhale van die Bybel. Lees weer nuwe en opwindende dinge raak en bespreek die wonder daarvan saam met ʼn gesellige groep mense met mede belange.
Die Seniors@Midstream Bybelstudie vind Woensdagoggende om 09:00 plaas en die Seniors@Hippolaan Bybelstudie vind Woensdagoggende om 10:00 tydens skoolkwartale plaas.
As jy onseker is oor watter datums dit van toepassing is, besoek gerus die KSM kalender op die Dagboek-blad.

Senior Saamkuiers

Hippolaan
Seniors@Hippolaan Saamkuier:

 • Kom geniet die oggend saam met Piet Smit.
  5 Februarie | Woensdagoggend | 10:00 | R20 p.p. (ligte verversings ingesluit) | RSVP voor 3 Februarie
 • Kom ons hoor wat het Neels Marais, ons nuwe predikant, te sê …
  4 Maart | Woensdagoggend | 10:00 | R20 p.p. (ligte verversings ingesluit) | RSVP voor 2 Maart

 

Seniors@Midstream Saamkuier:

 • Kom huppel met jou hoed die nuwe jaar in saam met Tiesie de Coning.
  26 Februarie | Woensdagoggend | 10:00 | R20 p.p. (ligte verversings ingesluit) | RSVP voor 24 Februarie
 • Kom vier saam met Carl du Preez die verlede en kyk hoe “Toeka se tyd” ons hoop kan gee vir die toekoms.
 • 18 Maart | Woensdagoggend | 10:00 | R20 p.p. (ligte verversings ingesluit) | RSVP voor 16 Maart
Navrae

Testamentêre Hulp

Hoewel ʼn testament net ʼn dokument is, sal dit beslis een van die belangrikste dokumente wees wat jy ooit sal teken. Dis ʼn dokument wat na jou afsterwe steeds ʼn teenwoordigheid van jou, en jou lewe op aarde, weerspieël. Jy kan selfs na jou dood ʼn bydrae tot koninkrykswerk lewer, deur ʼn bemaking aan ’n goedgekeurde instansie soos kerksondermure of sy publieke weldaadsorganisasie, SUS, te maak.

Vir meer inligting, klik hier.