Seniors

Kom kuier saam!

Seniors, met hulle ryk lewenservaring, is deel van die hart van ons gemeente. Ons gee erkenning aan hul unieke behoeftes en uitdagings deur verskeie kuier- en ander geleenthede.

Bybelstudie

Kom saam met ‘n gesellige groep mense met dieselfde belange bymekaar, en kyk opnuut na die verrykende verhale van die Bybel. Seniors@Midstream Bybelstudie vind Woensdagoggende om 09:00 plaas en die Seniors@Hippolaan Bybelstudie vind Woensdagoggende om 10:00 plaas (tydens skoolkwartale).

Saamkuier

By KSM Seniors word weeklike Bybelstudie-geleenthede en maandelikse Saamkuiers gehou waar seniors die geleentheid kry om geestelik te groei en met ander seniors interaksie te hê. Hulle kry ook die kans om ‘n verskil te maak in die lewens van ander en hulle word bemagtig deur gesprekke oor relevante onderwerpe. Vanjaar word dit  inpersoon en aanlyn gedoen. Op dié manier kan KSM Seniors hulleself wees, nuwe vriende maak en die Jesus-lewe weer opnuut ontdek.”

Testamentêre Hulp

‘n Testament is beslis een van die belangrikste dokumente wat jy ooit sal teken. Dié dokument weerspieël na jou afsterwe jou teenwoordigheid en jou lewe op aarde. Jy kan selfs na jou dood ‘n bydrae tot koninkrykswerk maak deur ‘n bemaking aan ‘n goedgekeurde instansie soos KSM of sy publieke weldaadorganisasie, SUS.

Vir meer inligting, stuur e-pos aan testamente@ksm.co.za.

Wil jy deel wees van die Seniors se WhatsApp-groep?

    Skakel vir vorm Wil jy deel wees van die Seniors se WhatsApp-groep?
    Vir meer inligting, stuur e-pos aan seniors@ksm.co.za.