Ons Preekspan

Die KSM preekspan werk saam om die geestelike leierskap, visie en rigting van KSM te vorm en uit te leef. Kontak hulle gerus met enige geloofsvrae of ander sake wat wat op jou hart lê.

KSM_Preekspan_FanieVenter
Fanie Venter

Leierpredikant, Leierskapontwikkeling & Workplace Ministry

KSM_Preekspan_ColinSmith
Colin Smith

Eredienste, Skrifverstaan, Huwelike & Gasvryheid

KSM_Preekspan_NeelsMarais
Neels Marais

KSM Midstream, Gebed, Jong Volwassenes & Groepe

KSM_Preekspan_GerritVisser
Gerrit Visser

Kinders, Doop & Soeklig

KSM_Preekspan_StefanFourie
Stefan Fourie

Tieners

KSM_Preekspan_StephanJoubert
Stephan Joubert

Buite Predikant

Johan Smith

Buite Predikant