KSM POPIA Vrywaring

Die Protection of Personnal Information act (POPIA) is in November 2013 onderteken en gedeeltes het in werking getree in April 2014. In Desember 2016 is die Inligtingsreguleerder aangestel. Die res van die regulasies het op 1 Julie 2020 in werking getree en organisasies (soos bv KSM) moet teen 30 Junie 2021 aan alle wetlike vereistes voldoen.

Volgens Artikel 14 van die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 1996, moet daar voorsiening gemaak word vir elke persoon se reg op privaatheid.  Die reg op privaatheid sluit dus ook die reg op die beskerming teen onregmatige verwerking van persoonlike inligting in, o.a. die insameling, berging, verspreiding en gebruik van persoonlike inligting.

Die doel vir die versameling en verwerking van persoonlike inligting van datasubjekte by KSM is omdat  KSM gereeld kommunikasie met ons lidmate moet behou, kontak met ons kerkaktiwiteit deelnemers moet bewerkstellig en maatskaplike en terapeutiese dienste moet verskaf. Daarom is dit noodsaaklik dat daar ‘n proses van veilige en verantwoordbare instandhouding van data moet wees. Artikel 28 van die wet gee spesifiek vir kerke die toestemming om datasubjekte se inligting te mag versamel en te bewaar. KSM sal slegs die minimum inligting wat benodig word insamel. Hierdie inligting sal beperk word tot die minimum persoonlike inligting, kerklike inligting, en waar nodig finansiele inligting.

Hierdie inligting sal slegs aangewend word vir interne kommunikasie en funksionering van die gemeente, soos kommunikasie met gemeentelede oor kerklike aktiwiteite, registrasies vir aktiwiteite en funksies, administrasie van dope, belydenisafleggings en troues, sowel as ampswerk van die predikante, sinodale vereistes en maatskaplike sorg en terapie. Finansiële inligting (slegs waar van toepassing) sal gebruik word vir die doel van debietorders en maatskaplike sorg, en sal slegs beskikbaar gestel word aan die nodige finansiële en debietorder verwerkings instansies.

Datasubjekte kan op enige stadium hulle inligting bevestig of wysig deur KSM te kontak op popia@ksm.co.za. Die POPIA inligtingsbeampte vir KSM is Hannes van Aswegen, tel 012 663 2003, of popia@ksm.co.za. KSM se POPIA beleid is beskikbaar vir insae.

Sien ook KSM se e-pos en whatsapp vrywarings beleid.