Voltooi asseblief die vorm.

Let asseblief op die volgende:
Gr. 7's: 10:00 by Hippolaan; 08:00 by Midstream

Groep Betrokke:

Bedieningspunt:

Spesifiseer asb. indien jou kind enige allergieë het waarvan ons moet kennis dra.

Beeldmateriaal
Hiermee gee ek toestemming dat beeldmateriaal of foto’s van my/my kind(ers) deur kerksondermure geneem kan word en gebruik word in kerksondermure media en vir kommunikasie doeleindes.Hiermee versoek ek dat my kind nie op enige beeldmateriaal of foto’s moet verskyn nie.

Merk die pakket waarvoor u gaan betaal:
Hippolaan: Al 4 dae (25-28 Junie) @ R400Hippolaan Dagbesoeker Maandag @ R100 per dag per kindHippolaan Dagbesoeker Dinsdag @ R100 per dag per kindHippolaan Dagbesoeker Woensdag @ R100 per dag per kindHippolaan Dagbesoeker Donderdag @ R100 per dag per kindMidstream: Al 3 dae (25 – 27 Junie) @ R300Midstream Dagbesoeker Maandag @ R100 per dag per kindMidstream Dagbesoeker Dinsdag @ R100 per dag per kindMidstream Dagbesoeker Woensdag @ R100 per dag per kind

Merk asseblief die korrekte bedieingspunt vir voorbereidingsdoeleindes.

Kerksondermure Bank besonderhede
ABSA Centurion

Rek: 289 058 0095
Verwysing vir Hippolaan-vakansiegangers: naam,HL,VP
Verwysing vir Midstream-vakansiegangers: naam,MS,VP

Laai bewys van betaling hier op: (slegs pdf, jpg of png word aanvaar)

Stuur ook bewys van betaling aan: mburger@ksm.co.za

Beeldmateriaal:

Hiermee gee ek toestemming dat beeldmateriaal of foto’s van my/my kind(ers) deur kerksondermure geneem kan word en gebruik word in kerksondermure media en vir kommunikasie doeleindes.Hiermee versoek ek dat my kind nie op enige beeldmateriaal of foto’s moet verskyn nie.