KSM Kinders Inligtingsblad

Laat die kinders kom

Want kinders se verhouding met Jesus is vir KSM baie belangrik. Ons het die voorreg om 1,200 kinders op ‘n Sondag te bedien. Kindereredienste vind Sondae om 08:00 en 10:00, parallel met die volwasse eredienste, tydens skoolkwartale plaas.

Kinderbedieningsbestuurder:
Charléne Franken
012 663 2003 x 214 | cfranken@ksm.co.za
084 811 4795

KSM Kinders Administrasie & Hippolaan koördineerder:
Maryna Burger
012 663 2003 x 211 | mburger@ksm.co.za

Midstream koördineerder:
Hezel Fourie
083 442 7584 | hezel@diefouries.com

Hippolaan | 08:00 & 10:00

0-3 jaar | Sederberglokaal

4-5 jaar | Kareeberglokaal

6-7 jaar | Waterberglokaal

Graad 2-3 | Sneeuberglokaal

Graad 4-6 | Kompasberglokaal

Gr. 7 | Wolkberglokaal (slegs 10:00)

Midstream | 08:00 & 10:00

0-3 jaar | Babahuis Midlands

4-5 jaar | Wakkerstroomlokaal

6-7 jaar | Broederstroomlokaal

Graad 2-3 | Droomstroomlokaal

Graad 4-6 | Klaarstroomlokaal

Gr. 7 | Bergstroomlokaal (slegs 08:00)

Voltooi asb. met 2019 se inligting. Maak asb. skeker dat jy ‘n bevestigende e-pos ontvang van hierdie registrasie.

Let asseblief op die volgende:
Gr. 7's: 10:00 by Hippolaan; 08:00 by Midstream

Groep Betrokke:

Bedieningspunt:

Spesifiseer asb. indien jou kind enige allergieë het waarvan ons moet kennis dra.

Beeldmateriaal (Kies 'n opsie)

Dankie vir jou registrasie. Maak asb. seker dat jy ʼn bevestigende e-pos ontvang van hierdie registrasie en kontroleer asb. die inligting daarop.


Loading Gebeure

Vorige Gebeure › Kinderbediening

Gebeure Search and Views Navigation

Gebeurtenis Views Navigation

Februarie 2019

KSM Kinders | Hippolaan Ouerleidingsessie

Februarie 14 @ 7:00 nm - 8:00 nm

Gr. 4–6 ouers Johan Smith

Vind meer uit »

KSM Kinderdienste

Februarie 17 @ 8:00 vm - 11:00 vm

Gr. 7 | EEIII Christus Gr. R – gr. 6 | Les 4: Abraham 4-5 jaar: Les 4 | Abraham 18 maande - 3 jaar | God is lief vir…

Vind meer uit »

KSM Kinders | Hippolaan Ouerleidingsessie

Februarie 21 @ 7:00 nm - 8:00 nm

Gr. 7-9 ouers Johan Smith

Vind meer uit »

Geen Kinderdienste a.g.v. Nagmaal.

Februarie 24 @ 8:00 vm - 11:00 vm

Kinders woon saam ouers die volwasse eredienste by.

Vind meer uit »

Maart 2019

KSM Kinderdienste

Maart 3 @ 8:00 vm - 11:00 vm

Gr. 7 | Johan Smit as gasspreker Gr. R – gr. 6 | Fokus op Vertroufees / Besoeker wat daagliks besig is met Bless the city/Bless the nations. 4 –…

Vind meer uit »

KSM Kinders | Deel van die Vertroufees

Maart 10 @ 8:00 vm - 11:00 vm
Vind meer uit »

April 2019

Geen Kinderdienste

April 21 @ 8:00 vm - 11:00 vm
Vind meer uit »

Mei 2019

Ouerleidingsessie: gr. 4-6 Ouers MS

Mei 9 @ 7:00 nm - 8:00 nm
Vind meer uit »

Ouerleidingsessie: gr. 7-9 Ouers MS

Mei 16 @ 7:00 nm - 8:00 nm
Vind meer uit »

Ouerleidingsessie: gr. 10-12 Ouers MS

Mei 23 @ 7:00 nm - 8:00 nm
Vind meer uit »
+ Laai gebeure af

Reëlings Rondom Kinderdienste

Duur: Kinderdienste duur 1 h 10 minute. Lokale se deure is toe vir die volle duur van die erediens om ons kinders se veiligheid te verseker en om ons kleingroepleiers in staat te stel om kinders voluit te bedien. Dankie ouers, vir u geduld!

Jonger maats: Ouers word versoek om nie jonger boeties/sussies na ouer kinders se bedieninge te stuur nie. Daar is ’n bediening virelke ouderdomsfase met die doel om kinders effektief te bedien.As u graag hieroor wil gesels of sommer net ‘n ekstra hand wil hê om kleinboet of -sus gemaklik te maak in hul eie bedieninge, kontak ons gerus by kinders@ksm.co.za.

Kleingroepleier-Ouer-Interaksie: Besorg en haal u kind/ers by die betrokke kleingroepleier in die kinderbedieningslokaal af. Ons kleingroepleiers wil u graag ontmoet en op hoogte hou van u kind se geestelike ontwikkeling en groei.

Sondag-registrasie: 0-7 jariges moet elke Sondag by die registrasietafel in die bedieningslokale geregistreer word voor die aanvang van die erediens. Ouers ontvang ’n nommer en kinders ’n naamkaartjie.

Dissipline: KSM Kinders droom daarvan om kinderdienste die beste uur van elke week te maak. Om hierdie rede word dissipline deurgaans deur ons koördineerders en kleingroep gehandhaaf, sodat elke kind maksimaal geleentheid kry om Jesus te ontmoet. Om hierdie rede word dit nie geduld dat ’n erediens deur wange- drag ontwrig word nie. Ons werkswyse is om ouers te kontak, in geval van gedragsprobleme en werk dan graag op ’n liefdevolle wyse saam met ons ouerkorps. Ons het groot begrip vir elke kind as ’n ontwikkelende mensie.

 

Badkamer: Neem asseblief u kind voor die kinderdiens na die badkamer. Toiletgebruik word beperk tydens eredienste ter wille van die veiligheid van ons kinders en die kosbare tyd aan Jesus se voete.

Dankoffer: Help u kind om by aankoms reeds sy/haar kollekte in die kollektehouers te plaas, sodat dit nie ’n speelding raak en ons die doel van gee mis nie.

Speelgoed: Ouers moet asseblief toesien dat kinders nie speelgoed of persoonlike eiendom saambring kinderkerk toe nie.

Gr.1-6 kinders: Alle gr. 1-6 kinders bring asseblief elke Sondag hul Bybels saambring kinderdienste toe. Ons werk saam met die kinders uit hul Bybels gedurende die boodskap. ’n Bybel is dus ’n moet!

Gesondheidstoestand / Allergieë: Ouers word versoek om kinders met bepaalde gesondheidstoestande of allergieë by elke betrokke bediening se koördineerder aan te meld. Jy kan dit ook per e-pos aanmeld: kinders@ksm.co.za. Kinders ontvang dikwels ‘n verversing in die kinderkerk en ons wil graag toesien dat kinders gesond en gelukkig is.

Foto’s: Vermeld asb. op jou kind se registrasie, of hy/sy in foto’s mag verskyn.

Vakansieprogram | 2019

Ouers neem asb. kennis dat die KSM Kinders Redding 911-vakansieprogram ongelukkig nie meer aangebied gaan word oor tydperk 18-21 Junie nie a.g.v. te min inskrywings wat ontvang is. Ons neem egter hande en bied saam met ander kerke in ons gemeenskap die Centurion Kinderfees aan by Laerskool Hennopspark. Ons vertrou die Here dat hierdie Kinderfees verder sal bydrae tot die uitbreiding van Sy Koninkryk en tot die vestiging van ʼn genesende gemeenskap. Vir meer inligting of registrasie klik hier.