KSM Kinders Inligtingsblad

Bedieningsleier:
Charléne Franken
012 663 2003 x 214 | cfranken@ksm.co.za
084 811 4795

Hippolaan koördineerder & KSM Kinders Administrasie:
Maryna Burger
012 663 2003 x 211 | mburger@ksm.co.za

Midstream koördineerder:
Hezel Fourie
083 442 7584 | hezel@diefouries.com

Hippolaan | 08:00 & 10:00

0-2 jaar | Bababediening | Sederberg

3-4 jaar | Peuterbediening | Kareeberg

5-6 jaar | Kleuterbediening | Waterberg

Graad 1-3 | Juniorbediening | Kompasberg

Graad 4-6 | Seniorbediening | Sneeuberg

Gr. 7 | Bediening | Wolkberg (slegs 10:00)

Midstream | 08:00 & 10:00

0-2 jaar | Bababediening | Babahuis Midlands

3-4 jaar | Peuterbediening | Wakkerstroom

5-6 jaar | Kleuterbediening | Broederstroom

Graad 1-3 | Juniorbediening | Droomstroom

Graad 4-6 | Seniorbediening | Klaarstroom

Gr. 7 | Bediening | Bergstroom (slegs 08:00)

Vakansieprogram

Daar is jaarliks ‘n vakansieprogram tydens die wintervakansie.
Meer inligitng sal nader aan die tyd verskaf word.

 

Vir registrasies, reëls rondom die kinderdienste en kwartaalkalender besoek die skakel hieronder.