Kerksondermure is ‘n kerk wat kerke plant.

‘n Kragtige en deurlopende benadering tot kerkplanting is bewys as die beste manier om ‘n toename in die aantal gelowiges te verseker.

Waar is ons nou?

Teen 2030 sal die bevolking in Gauteng met 2,5 miljoen mense toeneem.

As 10% van daardie mense in Jesus glo, sal ons eers dieselfde geloofsklimaat bereik wat ons tans beleef.

Om hierdie 250 000 addisionele mense effektief met die evangelie te bedien, moet nog ten minste 2500 kerke geplant word.

Dit is hierdie nismark wat Kerksondermure wil betree.

 


Waarheen is ons oppad?

Deel van ons nalatenskap behels dat ons kinders en kleinkinders in dieselfde of beter geloofsklimaat hulle geloof kan uitleef as wat ons nou self beleef.

Ons droom is om vanuit ‘n Koninkryksperspektief vermenigvuldigende kerke te lanseer wat Gauteng sal versadig met die evangelie.

Hoe wil ons te werke gaan?

Tientalle betroubare studies het bevestig dat die gemiddelde nuwe kerk die meeste van sy nuwe lede (60–80%) kry uit die geledere van mense wat nie deel van ’n geloofsgemeenskap is nie. Kerke ouer as tien tot vyftien jaar kry 80–90 % van hulle nuwe lidmate by deur oorplasing uit ander gemeentes.

Dit beteken die gemiddelde nuwe gemeente sal ses tot agt keer meer nuwe mense in die lewe van die liggaam van Christus inbring as ‘n ouer gemeente van dieselfde grootte.

Om in die verspreiding van die evangelie te belê is voor die hand liggend. Om uit te vind waar om te begin is nie.

Dit is waar Kerksondermure se kerkplantingstrategie inkom.

Ons is uniek as gemeente in Suid Afrika deur kerkplanting gefokus na te streef om die groeiende behoefte aan evangelie gesentreerde kerke aan te spreek en om dit as strategie vir evangelisasie te gebruik.

KSM is ‘n kerk wat kerke plant.

Ons het reeds begin, en ons wil meer kerke plant, sodat Gauteng sal gevul word met die evangelie.

Die Impak

Ons plan is gebaseer op ‘n beproefde model waarin ons ‘n kerkplantakademie vorm wat gefokus is op die vestiging van residensies vir potensiële kerkplanters.

Kerkplantteiken vir 2025

14 opgeleide kerkplanters

10 kerke geplant

3 bestaande gemeentes met ’n hernude fokus op die evangelie.

Raak betrokke

Kontak info@ksm.co.za vir enige navrae oor Kerksondermure se kerkplantprogam of om via finansiële ondersteuning of selfs om as vennoot by te dra.