KSM Groepe | Groep

Selgroepe

Enige persoon is welkom om deel te word van ‘n Selgroep ongeag hoe oud jy is, enkellopend, verloof, getroud of kinders het – daar is ‘n spesiale selgroep vir jou.
Navrae (Hippolaan) Groepe@ksm.co.za of 012 663 2003 x 218
Navrae (Midstream) MSgroepe@ksm.co.za of 012 940 9480/1

Mannebediening

KSM Mannebediening bied ʼn ruimte waar manne geestelik kan groei en God se plan vir hul lewens kan ontdek. Gedurende die jaar word ʼn seminaar, konferensie, ontbyt en lofprysingsaand aangebied. Vrydae vind die Manne 5:55 plaas. Hier bid die manne saam en luister na getuienisse.
Navrae (Hippolaan) Groepe@ksm.co.za of 012 663 2003 x 218
Navrae (Midstream) MSgroepe@ksm.co.za of 012 940 9480/1

Vrouebediening

KSM Vrouebediening bedien, bemagtig en inspireer vroue deur kwartaallikse sprekers, ʼn vrouekamp, ʼn ma-en-dogter-geleentheid asook ʼn lofprysingsaand. Vroue bid saam, ondersteun mekaar en is betrokke by projekte.
Navrae (Hippolaan) Groepe@ksm.co.za of 012 663 2003 x 218
Navrae (Midstream) MSgroepe@ksm.co.za of 012 940 9480/1

Work in Progress (WIP)

Work in Progress (Wip) is ‘n bediening vir jong volwassenes tussen die ouderdom 25 en 35 jaar. Die groep jongmense kom elke Woensdag 19:00 by KSM Hippolaan bymekaar .
Navrae (Hippolaan) Groepe@ksm.co.za of 012 663 2003 x 218