BYDRAES

Kan soos volg gemaak word:
Elektroniese/internet inbetalings
Debietorders
Dankofferkoeverte
SnapScan
Erediens-dankoffers

BANKBESONDERHEDE
kerksondermure
Absa Centurion
Takkode: 632005
Tjekrekening: 2890580095

Verwysing by inbetaling: Doel van bydrae bv.: Dankoffer + jou van.

Openbare Weldaadsorganisasie – (Belastingaftrekking of B-BBEE)

Social Upliftment Services (SUS) is ʼn Openbare Weldaadsorganisasie van kerksondermure wat fondse aan verskeie projekte versprei.
Art. 18A belastingaftrekkingsertifikate is beskikbaar vir alle donasies aan Social Upliftment Services (SUS) projekte.
BB SEB voordele is van toepassing op spesifieke projekte.

Klik hierdie skakel na die SUS webblad om na die verskeie projekte te kyk waarvoor jy kan bydra.

Bankbesonderhede
kerksondermure
Absa Centurion
Takkode:  632005
Rek no: 4074996231

Testamentêre Hulp

Hoewel ʼn testament net ʼn dokument is, sal dit beslis een van die belangrikste dokumente wees wat jy ooit sal teken. Dis ʼn dokument wat na jou afsterwe steeds ʼn teenwoordigheid van jou, en jou lewe op aarde, weerspieël. Jy kan selfs na jou dood ʼn bydrae tot koninkrykswerk lewer, deur ʼn bemaking aan ’n goedgekeurde instansie soos kerksondermure of sy publieke weldaadsorganisasie, SUS, te maak. (Lees meer hier.)

Debietorder

Debietorder Kanselasie
Debietorderopdrag