Leef met ‘n oop hand en hart

Dankie dat jy belangstel om KSM finansieel te ondersteun. Ons glo almal moet ‘n plan in plek hê wat hulle help om bydraes tot die werk van hul plaaslike kerk te maak.

Bankbesonderhede

kerksondermure
Absa
Tjekrekening: 2890580095
Takkode: 632005

Social Upliftment Services (SUS) is ‘n openbare weldaadorganisasie van KSM wat fondse na verskeie projekte laat vloei. Art. 18A-belastingaftrekkingsertifikate is beskikbaar vir alle bydraes aan SUS-projekte. BB SEB-voordele is van toepassing op spesifike projekte.