ELEKTRONIESE BYDRAES

Dankie dat jy belangstel om KSM finansieel te ondersteun. Ons glo almal moet ‘n plan in plek hê wat hulle help om bydraes tot die werk van hul plaaslike kerk te maak.

BANKBESONDERHEDE 
kerksondermure
Absa
Tjekrekening: 2890580095
Takkode: 632005

Verwysing van inbetaling: Doel van bydrae + Van, bv.: Dankoffer + jou van.

Debietorder

Debietorderkansellasie
Debietorderopdrag

Openbare Weldaadsorganisasie – (Belastingaftrekking of B-BBEE)

Social Upliftment Services (SUS) is ʼn openbare weldaadsorganisasie van kerksondermure wat fondse aan verskeie projekte versprei.
Art. 18A-belastingaftrekkingsertifikate is beskikbaar vir alle donasies aan Social Upliftment Services (SUS) projekte.
BB SEB voordele is van toepassing op spesifieke projekte.

Klik hierdie skakel na die SUS-webblad om die verskeie projekte te sien waarvoor jy kan bydra.

Bankbesonderhede
kerksondermure
Absa
Tjekrekening: 4074996231
Takkode:  632005

Testamentêre Hulp

ʼn Testament mag dalk net ʼn dokument wees, maar dit sal beslis een van die belangrikste dokumente wees wat jy ooit sal teken. Dis ʼn dokument wat na jou afsterwe steeds ʼn teenwoordigheid van jou, en jou lewe op aarde, weerspieël. Jy kan selfs na jou dood ʼn bydrae tot koninkrykswerk lewer deur ʼn bemaking aan ’n goedgekeurde instansie soos kerksondermure of sy publieke weldaadsorganisasie, SUS, te maak. (Lees meer hier.)

Covid-19 Hulpverlening

KSM is daarop gerig om ʼn tasbare impak op ons gemeente en gemeenskap te maak deur verantwoordelike noodverligting, wat hulpverlening op verskeie vlakke behels. Ons werk met omsigtigheid en prosesse om volhoubare verhoudings en ondersteuning te bied.

Indien jy hulp benodig, stuur asb. ʼn e-pos aan sorg@ksm.co.za.

As jy graag addisionele hulp wil verleen deur jou tyd, vaardighede of kennis te gee, stuur asb. ʼn e-pos aan kommunikasie@ksm.co.za.

Vir meer inligting oor hoe ons as gemeente betrokke is by noodverligtingsinisiatiewe tydens die pandemie, skakel in by ons aanlyn eredienste waar ons gereeld terugvoer gee, asook op ons Facebook-blad. Jy is ook welkom om ʼn e-pos te stuur na covid@ksm.co.za.