Eredienste

Eredienste

Kerksondermure is `n Eietydse, Evangelie-gebasseerde gemeente met `n missionale fokus. Die erediens is `n integrale deel van ons gemeentelewe. Ons glo dat die erediens `n ruimte moet wees waar ons God aanbid, eer en saam leer.
Kom kuier saam met ons elke Sondag:

Midstream: 08:00, 10:00 en 17:30
Hippolaan: 08:00, 10:00, 17:30 (Tienerdiens) en 18:30

Kunste

Ons wil ruimte maak waar die gawes van die kunste en musiek in ons eredienste neerslag kan vind. Indien jy betrokke wil raak by ons kunstebediening kan jy vir Leanda kontak 

Kontakpersoon: Leanda Schelhase

012 654 4852

Gebed

Daar waar word weekliks deur verskillende groepe voorbidding gedoen in ons gemeente. Jy is welkom om vir ons enige gebedsversoeke te stuur. Ons bid graag saam met jou.

Kontakpersoon: Daleen Lombard

012 663 2003 x 218

Gasvryheid

KSM is ʼn verwelkomende gemeente met ruimtes waar almal welkom voel, saam kuier en deel kan word.  Ons wil jou aanmoedig om deel te word van hierdie groep dienswerkers

Kontakpersoon: Heidi Botha

012 663 2003 x 254