kerksondermure
    Absa
    Tjekrekening: 2890580095
    Takkode: 632005
    Beskrywing: Doop kursus + Naam en van