Voltooi asseblief die vorm.

ONDERSTEUNINGSGROEPE

Registrasievorm 2019

Dinsdagaande 18:30 | Hippolaan

DivorceCare | DivorceCare4Kids
Reeks 1
Reeks 2

Koste: R350 per persoon, per Reeks van 13 sessies (Werkboek en Ligte verversing ingesluit) en/of R150 per kind (DC4K) slegs indien ‘n Ouer by DivorceCare ingeskakel is.
Indien jy Finansiële Korting/Hulp t.o.v. die Fooie benodig, kontak ons so gou moontlik.
Navrae en Registrasies : Dina Cerff (012) 663-1610 / dcerff@ksm.co.za

Betaling kan gemaak word soos volg:

-Kerkkantoor (kontant) : Kantoor ure: 08:00 tot 16:00

-Elektronies (EFT) : Absa Centurion, Rek Nr. 2890580095, Takkode: 630445
Verwysings: DC4K en kind(ers) se naam ;
DCare en jou naam ;

Indien jy elektronies betaal het, laai asb die bewys van betaling op (slegs in pdf, jpg of png formaat):

Bewys van betaling