Dien

DIEN SAAM MET KSM

Uitreike

ʼn Avontuurlustige manier waarop jy ʼn verskil kan maak in die breër gemeenskap.  Jy beweeg binne al die verskillende kulture van Gauteng.  Blootstelling aan armoede, rykdom, pyn en hoop bring verandering aan dié wat deelneem, en dié wie jou pad kruis.  Dit vind plaas in spanverband en die eindresultaat is lewensverandering!

Kontakpersoon: Anne-Marié Cronjé

012 663 2003 x 253

Praise & Pray With The Nations

Die fokus van Praise & Pray with the Nations is om saam met verskillende nasies die Here te aanbid. Die geleentheid word ingekleur met aanbidding, wat uitvloei in ʼn besondere gebedsgeleentheid vir die onbereikte wêreldlande, en in die Dien Expo waar jy bekendgestel word aan plaaslike projekte met geleenthede om te dien.

Kontakpersoon: Anne-Marié Cronjé

012 663 2003 x 253

Dien Expo

KSM is betrokke by ʼn groot verskeidenheid plaaslike projekte wat ʼn verskil maak in die koninkryk van God. Die Dien Expo is meer as net ʼn uitstalling – dit is ’n interaktiewe geleentheid waar mense geleentheid kry om iets te ervaar van wat in projekte gebeur. Jy kan ook aanmeld vir diens waar die Here dit op jou hart druk.

Kontakpersoon: Anne-Marié Cronjé

012 663 2003 x 253

Run & Walk 4 Bibles

KSM is betrokke by hierdie marathon en pretdraf wat jaarliks tydens die laaste naweek in Junie plaasvind. Die doel is om Centurion en Gauteng bewus te maak van Bybelverspreiding,  -vertaling en -produksie. Hierdie geleentheid het al bygedra om meer as 7000 Bybels aan te koop en te versprei.

Kontakpersoon: Anne-Marié Cronjé

012 663 2003 x 253

Webwerf: http://runandwalkforbibles.co.za/

Goeie Nuus Kersboom

Nie-bederfbare kos word jaarliks gedurende November ingesamel sodat daar in die behoeftes van minderbevoorregtes tydens die Kersseisoen voorsien kan word. ʼn Kersboom word gebou van al die kos wat ingesamel is, waarna dit na die verskeie projekte versprei word.

Kontakpersoon: Anne-Marié Cronjé

012 663 2003 x 253

DIEN PLAASLIK

Kinders en Tieners

Daar is tien verskillende projekte wat fokus op kinders en tieners. Hierdie projekte strek van ʼn babahuis tot tieners in hulle hoërskoolfase. Klik hierdie skakel en lees meer oor elke projek.

Laai dokument af

Bejaardesorg

Daar is agt projekte wat fokus op die versorging en ondersteuning van bejaardes. Klik hierdie skakel en lees meer oor elke projek.

Laai dokument af

Voeding

KSM is betrokke by twee voedingsprojekte. Een van hierdie projekte fokus op die opleiding van kinders en volwassenes om vir hulself voedsel te verbou. Die tweede projek fokus op die voorsiening van etes aan projekte en instansies wat ʼn daaglikse behoefte het aan maaltye vir inwoners en skoolgaande kinders. Nuwe voedingsinisiatiewe, hulpbronne en gewillige hande word verwelkom. Vind meer uit oor hierdie projekte deur die skakel te klik.

Laai dokument af

Plaaslike Sending

Plaaslike Sending bied 3 opwindende projekte waar jy geleentheid kry om die Evangelie, saam met projekspanne, te deel. Hierdie projekte dien die gemeenskap op ʼn wye verskeidenheid maniere soos deur sport en speletjies, huisvesting en vervoer, en ondersteuning van spanne. Vind meer uit oor hierdie projekte deur die skakel te klik.

Laai dokument af

DIEN IN DIE BUITELAND

Asië

Kontakpersoon:

Lynne Venter 083 445 8908

Israel

Korttermyn Uitreike / Gebedsreise

Kontakpersoon: 

Molly Miessner 082 426 6141

Mosambiek

Kontakpersoon:

Amelia Kellerman 072 321 2232 (ná 15:00)

Nederland

Kontakpersoon:

Wilna Smit 083 233 4957

Noord-Afrika

Kontakpersone:

Carien Nefdt 082 777 0202                           

Juanita Oosthuizen 083 455 4500

PROJEKTE MET BELASTING EN B-BBEE VOORDELE

KSM is betrokke by die ontwikkeling en opheffing van gemeenskappe. Klik hierdie skakel en vind meer uit oor die projekte waarvoor jy belasting en B-BBEE voordele vir donasies en dienste kan ontvang.