Julie 2020

Ma Di Wo Do Vr Sa So
1
 • Bybelstudie op Facebook
 • Senior Bybelstudie Aanlyn
 • Meisiebediening
 • Next Steps Aanlyn
 • WIP (Jong Volwassenes)
2
 • Veritas Mod 2 via Zoom
 • Veritas Mod 2 via Zoom
 • Tienersel via Zoom
3
 • Manne 5:55 Aanlyn
4
5
 • KSM Erediens | Aanlyn by ksm.co.za/live
 • KSM Aanlyn Kinderdiens
 • Tienererediensuitsending
 • Tienerhuiskerke via Zoom
6
7
 • Tiener Diep Dink Dinsdae
 • Tienersel
 • Young Adults (YA)
 • Soeklig op die Bybel
8
 • Bybelstudie op Facebook
 • Senior Bybelstudie Aanlyn
 • Meisiebediening
 • Veritas Mod 3,4 via Zoom
 • WIP (Jong Volwassenes)
9
 • Veritas Mod 2 via Zoom
 • Seniors Tegnologie Opleiding via Zoom
 • Veritas Mod 2 via Zoom
 • Tienersel via Zoom
10
 • Manne 5:55 Aanlyn
11
12
 • KSM Erediens | Aanlyn by ksm.co.za/live
 • KSM Aanlyn Kinderdiens
 • KSM Kinders groepleiers via Zoom
 • Tienererediensuitsending
 • Tienerhuiskerke via Zoom
13
 • Veritas Mod 1 & 2 via Zoom
14
 • Tiener Diep Dink Dinsdae
 • Tienersel
 • Young Adults (YA)
15
 • Bybelstudie op Facebook
 • Senior Bybelstudie Aanlyn
 • Meisiebediening
 • Veritas Mod 1,3 & 4 via Zoom
 • WIP (Jong Volwassenes)
16
 • Veritas Mod 2
 • Veritas Mod 2
 • Tienersel via Zoom
17
 • Manne 5:55 Aanlyn
 • Sielkunder en beraders forum via Zoom
18
19
 • KSM Erediens | Aanlyn by ksm.co.za/live
 • KSM Aanlyn Kinderdiens
 • KSM Kinders groepleiers via Zoom
 • Tienererediensuitsending
 • Tienerhuiskerke via Zoom
20
 • Veritas Mod 1 & 2 via Zoom
21
 • Tiener Diep Dink Dinsdae
 • Tienersel
 • Hoe om ... 'n Bybelteks reg te lees
 • Young Adults (YA)
22
 • Bybelstudie op Facebook
 • Senior Bybelstudie Aanlyn
 • Meisiebediening
 • WIP (Jong Volwassenes)
23
 • Tienersel via Zoom
24
 • Manne 5:55 Aanlyn
25
26
 • KSM Erediens | Aanlyn by ksm.co.za/live
 • KSM Aanlyn Kinderdiens
 • KSM Kinders groepleiers via Zoom
 • Tienererediensuitsending
 • Tienerhuiskerke via Zoom
27
28
 • Tiener Diep Dink Dinsdae
 • Tienersel
 • Young Adults (YA)
29
 • Bybelstudie op Facebook
 • Senior Bybelstudie Aanlyn
 • Meisiebediening
 • WIP (Jong Volwassenes)
30
 • Tienersel via Zoom
31
 • Manne 5:55 Aanlyn
KSM Persoonlike Sorg | Siekesorg

Noodverligting

KSM is 'n gemeente wat na buite gerig is, en wat doelbewus betrokke raak in ons stad, land en die nasies. Tans is daar 'n droogtekrisis in Suid-Afrika waar ons 'n tasbare en volhoubare impak kan maak terwyl die droogte heers.

KSM DROOGTEHULP 2020

Kerksondermure is ‘n geloofsfamilie wat in 2020/21 hoop wil bring aan die mense in die droogte geteisterde gebiede van die Noord- en Oos-Kaap. Saam met die Noord-Kaap spesiale droogte taakspan, Agri Noord-Kaap, Boereverenigings en gemeenskap verteenwoordigers is sekere gebiede geïdentifiseer waar die nood op sy ergste is. Humanitêre hulp in die vorm van kos, noodsaaklike brandstof, mediese hulp, berading en emosionele versorging is volgens die verteenwoordigers self as die grootste behoeftes uitgewys. Die volhoubare ondersteuning van dorpe se plaaslike ekonomië is ook noodsaaklik.

Deur middel van ‘n goed verteenwoordigde, gekoördineerde en volhoubare struktuur gaan KSM en sy vennote op die volgende spesifieke doelwitte fokus:

· Die aanneem van Adelaide en Bedford, Oos-Kaap, om die onmiddellike behoefte aan 40 x 5 000 liter watertenks by skole, kleuterskole, ouetehuise en kerke op te rig vir huishoudelike gebruik. ‘n Uitreik word verder beplan om ondersteuning te gee aan hierdie saak waartydens emosionele versorging van die gemeentes en gemeenskap ook aangespreek sal word. Verdere humanitêre hulp sal ook verleen word.
· Die aanneem van Kenhardt en Loxton, Noord-Kaap, waar KSM betrokke gaan wees met humanitêre hulpverlening saam met plaaslike besighede. Langtermyn betrokkenheid en versorging van die plaaslike kerke en gemeenskap sal verder geneem word met gefokusde uitreike waar ons ook met emosionele versorging sal help.
. Die verskaffing van humanitêre hulp aan ander behoeftige dele van Noord-Kaap soos deur die Noord-Kaap Droogtehulp taakspan uitgewys, asook bystand aan die taakspan self met die bestuur en koördinering van die program.
Na aanleiding van bogenoemde onderneem KSM in afhanklikheid en geloof om R1,2 miljoen in te samel en te versprei oor die volgende 12 maande vir droogte noodverliging in Oos- en Noord-Kaap . Onderskeidelik 70% aan Noord-Kaap en 30% aan Oos-Kaap.

Toekomstige aanpassings mag geskied nav deurlopende maandelikse nood- en hulpverlening-evaluering saam met die belangegroepe. Kontak: Francois / Anne-Marié by dien@ksm.co.za of 012 6632003 x 257 / 253

Om 'n bydrae te maak, klik op die skakel vir ons beskikbare betaalmetodes.

Klik Hier

KSM Polsslag

Bly op hoogte van die nuutste gebeure in jou gemeente met hulp van die KSM Polsslag tydskrif. Beskikbaar by die inligtingstoonbank sowel as aanlyn. Vir navrae kontak kommunikasie@ksm.co.za.

Januarie 2020 Polsslag

Kursusse

Groei Kursusse

KSM Groei, ons toerusting bediening, bied die volgende groei-geleenthede aan:
Soeklig op die Bybel, wat vrae beantwoord wat Christene wil weet maar te huiwerig is om te vra;
Next Steps, ‘n geestelike groei en dissipelskap-kursus;
Veritas, ‘n 17 weke-lange Bybelinterpretasie-kursus;
en Discipleship Training

Vir meer inligting besoek die KSM Groei webblad.

Huwelike

KSM het ‘n hart vir huwelike en skep verskeie ruimtes waarin verhoudings versterk en verryk kan word.

Ons wil trou – wat nou?

‘n Huweliksvoorbereidingskursus word kwartaalliks aangebied wat oor drie opeenvolgende Donderdagaande strek. Hierdie kursus handel oor aspekte soos dissipelskap, verwagtinge en finansies tot gesinsbeplanning en seksuele kwessies. Dit moet bygewoon word deur alle paartjies wat deur ‘n predikant van KSM in die huwelik bevestig word. Vir meer inligting kontak huwelike@ksm.co.za.

Huwelikskonflik

Ons Netwerk vir Lewe Sentrum bied berading vir lidmate binne die gemeente aan.
Kontak die Netwerk vir Lewe Sentrum by 012 663 1610 of stuur ‘n e-pos na berading@ksm.co.za

Doop

KSM bied vir kinderdope ‘n kwartaallikse doopvoorbereidingskursus aan. Hierdie kursus, wat oor 2 weke strek, moet bygewoon word deur ouers wat hul kinders wil laat doop.

Vir spesifieke reëlings t.o.v. doopgeleenthede en/of vir kinder- of volwassedoop kontak 012 663 2003 x 209 of stuur ‘n e-pos na lidmaatadmin@ksm.co.za