Persoonlike

Sorg

Ons help om vir mense te sorg

Mense wat swaarkry, seer het, verliese beleef of siekeberading benodig word deur KSM se Netwerk vir Lewe Sentrum vertroos, versterk beraad en begelei. Verskeie persoonlike sorg en ondersteuningsprogramme word aangebied.

KSM Persoonlike Sorg | Berading

Beradingsdienste

Berading gaan voort soos gewoonlik, met voorkeur van aanlynberading. Daar is wel fisiese kontaksessies vir noodgevalle.

Pastorale berading en volwasse- en kinderterapie vir persone wat deur emosionele trauma gaan, iemand aan die dood afgestaan het, emosioneel swaarkry, in finansiële nood is, geskei, verslaaf, werkloos of siek is, sukkel om kop bo water te hou of soms dalk voel alles raak net te veel. Die Netwerk vir Lewe Sentrum beskik oor ʼn uitgebreide netwerk van professionele persone en vrywilligers wat hul dienste beskikbaar stel om jóú te ondersteun.

As jy dalk die behoefte het om te gesels, maar ongemaklik is om ʼn afspraak met ʼn berader te maak, of jy vind dit makliker om per e-pos te kommunikeer, of selfs dat jy net verkies om anoniem te bly, gesels gerus met ons.

Wees asseblief verseker dat alle oproepe en/of e-posse uiters sensitief en vertroulik hanteer word.

Kontak:
Netwerk vir Lewe Sentrum 012 663 1610 | berading@ksm.co.za
Predikant op-roep 083 489 0180 (geen sms diens)

Maatskaplike sorg

Maatskaplike Sorg gaan voort soos gewoonlik, met voorkeur van aanlynkontak. Daar is wel fisiese kontaksessies vir die afhaal van kospakkies op Woensdagoggende en Vrydagoggende, krisis en noodgevalle.

Bystand, ondersteuning en emosionele- en geestelike ondersteuning aan persone in finansiële nood en krisis.

  • Program bestuurder: Ria Mardon
  • 012 663 1610 (kantoor ure)
Hulpverleningsaansoeke
KSM Persoonlike Sorg | Maatskaplike Sorg
KSM Persoonlike Sorg | Siekesorg

Siekesorg

Daar is tans telefoniese en aanlyn ondersteuning. Daar is geen fisiese siekebesoek of tuisbesoek tot verdere kennisgewing nie.

Besoeke en berading aan persone in hospitale of tuis. Ons gee bystand, emosionele- en geestelike ondersteuning aan persone geraak deur die dood van ʼn geliefde na ʼn siekbed. Ons is beskikbaar vir sterwensbegeleiding en –berading indien dit sou nodig wees.
Kontak Netwerk vir Lewe Sentrum: 012 663 1610

Predikant op-roep: 083 489 0180 (geen sms diens)

Beroepsforum

Mense tussen werke en werkloos

Die Netwerk vir Lewe Sentrum bied ʼn forum en ondersteuningsnetwerk aan vir persone wat tussen werke of werkloos is. Werksoekers se ondervinding en kwalifikasies word in ʼn weeklikse Beroepeblaadjie geadverteer. Hierdie blaadjie dien dan ook as ʼn gratis bemarkingsdiens vir werkgewers wat beskikbare poste en werksgeleenthede wil adverteer.

Tyd en plek:

Die forum word op Vrydagoggende van 08:00 tot ongeveer 11:00 by kerksondermure Hippolaan aangebied (skoolvakansies en openbare vakansiedae uitgesluit). Tydens hierdie sessies word verskeie temas deur professionele persone aangebied en bespreek, ʼn veilige ruimte geskep waar mense opleiding en begeleiding kry in vaardigheidsontwikkeling, loopbaan aangeleenthede, ens.
Kontakpersoon:

Inge van der Merwe 083 414 5576 | beroepe@ksm.co.za

Beroepeblaadjie
Daar is tans telefoniese en aanlyn opsies vir ondersteuning. Daar is geen fisiese kontaksessies by KSM tot verdere kennisgewing nie. Mense word aanbeveel om Jacob’s Well / Jakob se Put Facebook te besoek vir beskikbare poste.

KSM Persoonlike Sorg | Beroepsforum