KSM Kinders Inligtingsblad

Aankondiging

Ons begin ook met ‘n opwindende nuwe kurrikulum vir kinders vanaf 12 maande tot 3 jaar by bababediening. Hierdie besluit het tot gevolg dat ons 3-jariges terugskuif na die bababediening/doekdra-bediening, soos wat dit tans bekend staan. Ons kleiner babatjies is nogsteeds welkom en sal steeds met liefde versorg word.

Die Kortbenekurrikulum vir kinders vanaf 12 maande tot 3 jaar is deur ‘n spraak- en taalterapeut ontwikkel en verfyn en skep ‘n geleentheid waar ‘n ouer/ouers saam met hulle kindertjies vir ‘n halfuur bedien kan word. Om hierdie kurrikulum suksesvol te kan aanbied, word daar van een ouer verwag om per Sondag u kindjie te vergesel. Die doel hiervan is om ouers te bemagtig om geestelike waarhede tuis aan hul babas en kleiner kindertjies oor te dra.

Kinderbedieningsbestuurder:
Charléne Franken
012 663 2003 x 214 | cfranken@ksm.co.za
084 811 4795

KSM Kinders Administrasie & Hippolaan koördineerder:
Maryna Burger
012 663 2003 x 211 | mburger@ksm.co.za

Midstream koördineerder:
Hezel Fourie
083 442 7584 | hezel@diefouries.com

Hippolaan | 08:00 & 10:00

0-3 jaar | Sederberglokaal

4-5 jaar | Kareeberglokaal

6-7 jaar | Waterberglokaal

Graad 2-3 | Sneeuberglokaal

Graad 4-6 | Kompasberglokaal

Gr. 7 | Wolkberglokaal (slegs 10:00)

Midstream | 08:00 & 10:00

0-3 jaar | Babahuis Midlands

4-5 jaar | Wakkerstroomlokaal

6-7 jaar | Broederstroomlokaal

Graad 2-3 | Droomstroomlokaal

Graad 4-6 | Klaarstroomlokaal

Gr. 7 | Bergstroomlokaal (slegs 08:00)

Voltooi asb. met 2019 se inligting.

Let asseblief op die volgende:
Gr. 7's: 10:00 by Hippolaan; 08:00 by Midstream

Groep Betrokke:

Bedieningspunt:

Spesifiseer asb. indien jou kind enige allergieë het waarvan ons moet kennis dra.

Beeldmateriaal (Kies 'n opsie)


Loading Gebeure

Upcoming Gebeure › Kinderbediening

Gebeure Search and Views Navigation

Gebeurtenis Views Navigation

  • Geen bypassende gebeurtenisse op die Kinderbediening lys. Gaan kyk asseblief na die volle kalender vir 'n volledige lys van gebeurtenisse.

Reëlings Rondom Kinderdienste

Duur: Kinderdienste duur 1 h 10 minute. Lokale se deure is toe vir die volle duur van die erediens om ons kinders se veiligheid te verseker en om ons kleingroepleiers in staat te stel om kinders voluit te bedien. Dankie ouers, vir u geduld!

Jonger maats: Ouers word versoek om nie jonger boeties/sussies na ouer kinders se bedieninge te stuur nie. Daar is ’n bediening virelke ouderdomsfase met die doel om kinders effektief te bedien.As u graag hieroor wil gesels of sommer net ‘n ekstra hand wil hê om kleinboet of -sus gemaklik te maak in hul eie bedieninge, kontak ons gerus by kinders@ksm.co.za.

Kleingroepleier-Ouer-Interaksie: Besorg en haal u kind/ers by die betrokke kleingroepleier in die kinderbedieningslokaal af. Ons kleingroepleiers wil u graag ontmoet en op hoogte hou van u kind se geestelike ontwikkeling en groei.

Sondag-registrasie: Babas, peuters en kleuters moet elke Sondag by die registrasietafel in die bedieningslokale geregi- streer word voor die aanvang van die erediens. Ouers ontvang ’n nommer en kinders ’n naamkaartjie.

Dissipline: KSM Kinders droom daarvan om kinderdienste die beste uur van elke week te maak. Om hierdie rede word dissipline deurgaans deur ons koördineerders en kleingroep gehandhaaf, sodat elke kind maksimaal geleentheid kry om Jesus te ontmoet. Om hierdie rede word dit nie geduld dat ’n erediens deur wange- drag ontwrig word nie. Ons werkswyse is om ouers te kontak, in geval van gedragsprobleme en werk dan graag op ’n liefdevolle wyse saam met ons ouerkorps. Ons het groot begrip vir elke kind as ’n ontwikkelende mensie.

Badkamer: Neem asseblief u kind voor die kinderdiens na die badkamer. Toiletgebruik word beperk tydens eredienste ter wille van die veiligheid van ons kinders en die kosbare tyd aan Jesus se voete.

Dankoffer: Help u kind om by aankoms reeds sy/haar kollekte in die kollektehouers te plaas, sodat dit nie ’n speelding raak en ons die doel van gee mis nie.

Speelgoed: Ouers moet asseblief toesien dat kinders nie speelgoed of persoonlike eiendom saambring kinderkerk toe nie.

Gr.1-6 kinders: Alle gr. 1-6 kinders bring asseblief elke Sondag hul Bybels saambring kinderdienste toe. Ons werk saam met die kinders uit hul Bybels gedurende die boodskap. ’n Bybel is dus ’n moet!

Allergieë: Ouers word versoek om kinders met bepaalde gesondheidstoestande of allergieë by elke betrokke bediening se koördineerder aan te meld. Jy kan dit ook per e-pos aanmeld:

kinders@ksm.co.za. Kinders ontvang dikwels ‘n eet- ding in die kinderkerk en ons wil graag toesien dat kinders gesond en gelukkig is.

Foto’s: Vermeld asb. op jou kind se registrasie, of hy/sy in foto’s mag verskyn.

Vakansieprogram

Daar is jaarliks ‘n vakansieprogram tydens die wintervakansie.
Meer inligitng sal nader aan die tyd verskaf word.

Vir registrasies, reëls rondom die kinderdienste en kwartaalkalender besoek die skakel hieronder.

Groep Betrokke:

Spesifiseer asb. indien jou kind enige allergieë het waarvan ons moet kennis dra.

Merk die pakket waarvoor u gaan betaal:
Hippolaan: Al 4 dae (25-28 Junie) @ R400Hippolaan Dagbesoeker Maandag @ R100 per dag per kindHippolaan Dagbesoeker Dinsdag @ R100 per dag per kindHippolaan Dagbesoeker Woensdag @ R100 per dag per kindHippolaan Dagbesoeker Donderdag @ R100 per dag per kindMidstream: Al 3 dae (25 – 27 Junie) @ R300Midstream Dagbesoeker Maandag @ R100 per dag per kindMidstream Dagbesoeker Dinsdag @ R100 per dag per kindMidstream Dagbesoeker Woensdag @ R100 per dag per kind

Kerksondermure Bank besonderhede
ABSA Centurion

Rek: 289 058 0095
Verwysing vir Hippolaan-vakansiegangers: naam,HL,VP
Verwysing vir Midstream-vakansiegangers: naam,MS,VP

Stuur ook bewys van betaling aan: mburger@ksm.co.za

Beeldmateriaal:

Hiermee gee ek toestemming dat beeldmateriaal of foto’s van my/my kind(ers) deur kerksondermure geneem kan word en gebruik word in kerksondermure media en vir kommunikasie doeleindes.Hiermee versoek ek dat my kind nie op enige beeldmateriaal of foto’s moet verskyn nie.


[recaptcha]


[recaptcha]