Alhoewel enige persoon ‘n aansoek tot KSM kan rig, word voorkeur aan lidmate van KSM en persone in die Centurion omgewing verleen. Hulpverlening is ook onderhewig aan die beskikbaarheid van fondse in die Netwerk vir Lewe Sentrum begroting wat deur die Gemeenteraad bepaal en goedgekeur word.

Geen aansoek sal oorweeg word wat nie volledig voltooi is, of aan die vereistes van Prosedures (1) en (2) van die aansoekvorm, voldoen nie. Aansoeke is onderworpe aan die bepalings van die Maatskaplike Sorg Hulpverleningsbeleid (Vorm V10 25/1/2010).

Dit is ‘n vereiste van KSM dat hulpverlening beperk word tot die voorsiening van finansiële hulp in nood of krisis situasies en/of voorsiening van basiese lewensmiddele.

Aansoeke is verder onderhewig aan goedkeuring deur die Maatskaplike Werker, Bestuurder van die Netwerk vir Lewe Sentrum, en indien van toepassing, die Maatskaplike Sorg Paneel.

Maatskaplike Sorg Hulpverleningaansoekvorm.