BYDRAES

Kan soos volg gemaak word:
Elektroniese/ internet inbetalings
Debietorders
Dankofferkoeverte
SnapScan/ Zapper
Erediens-dankoffers

BANKBESONDERHEDE
kerksondermure
Absa Centurion
Takkode: 632005
Tjekrekening: 2890580095

Verwysing by inbetaling: Doel van bydrae bv.: Dankoffer + jou van.

Openbare Weldaadsorganisasie – (Belastingaftrekking of B-BBEE)

Social Upliftment Services (SUS) is ʼn Openbare Weldaadsorganisasie van kerksondermure wat fondse aan verskeie projekte versprei.
Art. 18A belastingaftrekkingsertifikate is beskikbaar vir alle donasies aan Social Upliftment Services (SUS) projekte.
BB SEB voordele is van toepassing op spesifieke projekte.

Klik hierdie skakel na die SUS webblad om na die verskeie projekte te kyk waarvoor jy kan bydra.

Bankbesonderhede
kerksondermure
Absa Centurion
Takkode:  632005
Rek no: 4074996231

Testamentêre Hulp

Hoewel ʼn testament net ʼn dokument is, sal dit beslis een van die belangrikste dokumente wees wat jy ooit sal teken. Dis ʼn dokument wat na jou afsterwe steeds ʼn teenwoordigheid van jou, en jou lewe op aarde, weerspieël. Jy kan selfs na jou dood ʼn bydrae tot koninkrykswerk lewer, deur ʼn bemaking aan ’n goedgekeurde instansie soos kerksondermure of sy publieke weldaadsorganisasie, SUS, te maak. (Lees meer hier.)

Debietorder

Debietorder Kanselasie
Debietorderopdrag

DIENSWERKER WERWING

KSM Gasvryheid help om ‘n vriendelike en warm atmosfeer by ons eredienste en byeenkomste te skep wat vir almal dié
boodskap gee: Ons het jou verwag!

Daar is ‘n spektrum van Gasvryheidswerksaamhede waarby jy betrokke kan raak:

 • Verwelkoming van gemeentelede en besoekers by die deure.
 • Uitdeel en opneem van inligtingstukke voor, tydens en na die dienste.
 • Plekaanwysing.
 • Versorging van die verversingstasies.
 • Bemanning van die inligtingstoonbank.
 • Hantering van nuwe lidmate en besoekers.
 • Kollekte opneem.
 • Nagmaalvoorbereiding, -bediening en -opruiming.
 • Verwelkoming by funksies en inligting- en opleidingsessies binne die gemeente.

Jy het die keuse om by slegs een of by ‘n verskeidenheid van gasvryheid se werksaamhede
betrokke te raak. Vir navrae kontak:

Hippolaan: Heidi Botha by 012 663 2003 x 254 |  hbotha@ksm.co.za
Midstream: Vera Schoombee 012 663 2003 x 263 |  vschoombee@ksm.co.za

Wees diensbaar in 2020 en raak betrokke by KSM Kinders! Jou bydrae maak kinderbediening
die beste uur van elke kind se week. Die geskatte aantal ure wat dit van jou vra is net 32 ure van 8 760 uur in ‘n jaar en die
waarde van jou tyd wat jy gee is:

 • Om die Jesuslewe (opnuut) saam met kinders te ontdek.
 • Om te help om ’n veilige ruimte te skep waar kinders die kernwaardes van die Christelike geloof kan begryp en met ander
  kan deel.
 • Om vriendskappe en kameraadskap te bou.
 • The unexpected joy of a simple hug.
 • Samewerking aan KSM Kindersfeesgeleenthede, aktiwiteite en uitreike.
 • Om ‘n verskil te maak wat ewigheidswaarde inhou.

Om aan te meld stuur ‘n e-pos aan kinders@ksm.co.za of kontak Maryna by 012 663 2003 x 214

Ons het jou inkoop nodig om tieners te transformeer in Lewende Stene! Hoe doen ons dit?
In kleingroepe met diep verhoudinge en werklike gevoel van behoort is die heel grootste geskenk wat enige tiener kan
ontvang. Daarvoor het ons leiers nodig wat:

 • Kleingroepe fasiliteer.
 • Lief is vir tieners en bereid sal wees om hulle te leer uit jou lewenslesse.
 • Bereid sal wees om die Jesus lewe te moduleer nie net op Sondae nie.

Jou commitment behels:

 • 25 kontaksessies deur die loop van 2020.
 • 25 groepleiersvergaderings voor ons eredienste.
 • Betrokke te wees (waar jy kan) by van ons opwindende aktiwiteite.
 • Eredienste bywoon.

“Ons groepleiers vertel jaar op jaar dat hulle groter en dieper geestelike groei beleef deur bloot net diensbaar te wees in Lewende
Stene as in die jare waar hulle nie betrokke was nie.”

Teodor van der Spuy

Om aan te meld stuur ‘n e-pos aan tieners@ksm.co.za of kontak Annami Smit by 012 663 2003 x 205